Samarbete mellan hem och skola

Skolan ska stödja hemmets fostrande uppgift genom att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om elevens skolgång och

utveckling. Målet är att skapa en öppen dialog och ömsesidig respekt. I de svenskspråkiga skolorna i Vanda strävar vi efter att ha fungerande Hem och skola föreningar. Hem och skola skapar nätverk bland föräldrarna och stärker gemenskapen, samt stödjer skolans arbete.

Det mest centrala verktyget för kommunikation mellan hem och skola är Wilma. Med hjälp av programmet kan du följa med ditt barns skolgång samt vara i kontakt med lärare och övrig personal.

Du kan också gärna ringa eller skicka ett sms. Andra bra sätt att bekanta sig med lärarna och skolans verksamhet är genom att delta i utvärderingssamtal, föräldrakvällar och samarbetsdagar mellan hem och skola.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook