Lunchtider

‍Skollunch 11.25 –11.50

Till skollunchen hör varm mat, 2 dl mjölk, 2 knäckebröd och sallad. Maten tillreds på Rajakylän koulu och hämtas till skolan

i värmelådor. Om eleven har specialdiet kontakta skolan.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook