Oppilashuoltohenkilöstö

‍‍KOULUPSYKOLOGI - Sanna Ahola

Vastaanotto ma-to

p.040 826 8012

sanna.ahola@vantaa.fi

Koulupsykologiin voivat ottaa sekä oppilaat että heidän huoltajansa yhteyttä tilanteissa, joissa on herännyt huoli lapsen kehityksestä, kasvamisesta tai oppimisesta. Koulupsykologi tekee työtä yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa ja työskentely on luottamuksellista.


KOULUKURAATTORI - Minna Lahdensivu

Vastaanotto ma-pe

p. 040-8474390

minna.lahdensivu@vantaa.fi

Tavoitettavissa myös Wilman kautta

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulukuraattori tukee oppilaita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia.

Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on asioita mielessäsi, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa.

Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta etkä oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.


KOULUTERVEYDENHOITAJA - Sirpa Eronen 1.-6. lk

Paikalla ma-pe

p. 040 8659 613

sirpa.eronen@vantaa.fi

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Terveystarkastukset pyritään tekemään vuosittain kaikille oppilaille. Terveystarkastuksiin sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Laajoissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokkalaisille) kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.

Tarkemmat tiedot laajojen terveystarkastusten ajankohdasta, ajanvarauksesta ym. ilmoitetaan kotiin Wilman kautta.

Oppilaiden vanhempia pyydetään huomioimaan, että lasten sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu vanhemmille ja tarvittaessa on hakeuduttava terveysasemalle.


Kouluterveydenhoitaja - Janica Helaskoski 7-9lk

Paikalla ma, ke ja parittomien viikkojen perjantaisin.

p. 0405160560

janica.helaskoski@vantaa.fi

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Terveystarkastukset pyritään tekemään vuosittain kaikille oppilaille. Terveystarkastuksiin sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Laajoissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokkalaisille) kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.

Tarkemmat tiedot laajojen terveystarkastusten ajankohdasta, ajanvarauksesta ym. ilmoitetaan kotiin Wilman kautta.

Oppilaiden vanhempia pyydetään huomioimaan, että lasten sairaanhoito ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu vanhemmille ja tarvittaessa on hakeuduttava terveysasemalle.

Veromäen koulu

Henkilöstötila p. 040 545 6714

Koulusihteeri - Jasmina Ben Hassine p. 043 827 0658 (ma-pe) jasmina.benhassine@vantaa.fi

Koulusihteeri - Susanna Heinström p. 0405729105 (ke-pe) susanna.heinstrom@vantaa.fi

Veromiehentie 2

PL 8513

01510 Vantaa

REHTORI: Joni Luuri,
p. 040 190 4977, joni.luuri(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI: Sari Nuorva,
p. 040 505 2750, sari.nuorva(a)vantaa.fi

VARAREHTORI: Sini Tarkiainen,
p. 050 304 0973, sini.tarkiainen(a)eduvantaa.fi

facebook instagram