Oppilaskunta

Oppilaskunta muodostuu koulun kaikista oppilaista, aivan kuten yhteiskunta muodostuu sen kansalaisista. Jotta koulun oppilaiden asioita voitaisiin edistää, tarvitaan pienempi porukka tekemään työtä. Tätä porukkaa kutsutaan oppilaskunnan hallitukseksi. Yhteiskunnassa samalla idealla toimii eduskunta. Veromäen koulussa jokaiselta luokalta valitaan (yleensä äänestämällä) yksi oppilas edustamaan luokkaa oppilaskuntaan ja oppilaskunnan hallitukseen valitaan näistä henkilöistä pienempi porukka.

Oppilaskunnan hallituksen tulee kysyä koko koulun oppilaskunnan mielipidettä tärkeissä asioissa, jotta hallitus edustaisi kaikkia oppilaita. Kun mielipiteitä kysytään, muista tuoda oma kantasi esille, jotta sinulle tärkeät asiat menisivät eteenpäin.

Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on tehostaa lasten osallistumista päätöksentekoon ja toimia samalla mallina siitä, kuinka demokraattinen päätöksenteko toimii. Tarkoitus on myös parantaa koulun yhteishenkeä ja sitouttaa oppilaita pohtimaan ja arvostamaan omaa rooliaan kouluyhteisön jäsenenä.

Koulun kaikki oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Jokainen luokka on valinnutjoukostaanluokkansa edustajan. Jokaiselta luokka-asteelta on valittu yksi edustaja hallitukseen. Hallitus kokoontuu yleensä noin joka toinen viikko tai useamminkin, kun aihetta siihen on. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen sihteeri kokoontuvat yhdessä ohjaavien opettajien kanssa suunnittelemaan ja valmistelemaan esim. hallituksen kokouksia.

Oppilaskunnan hallituksen työtehtäviä ovat mm. puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja.

Oppilaskunnan edustajat (yleensä puheenjohtaja ja sihteeri) osallistuvat ohjaavien opettajien kanssa vuosittain järjestettäville Vantaan Vaikuttaja-päiville. Vaikuttajapäivien kautta Vantaan kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Aloitetyöskentelyssä lapset ja nuoret pääsevät ideoimaan, mitä Vantaalla tai omassa koulussa voisi kehittää. Kaikki Veromäen koulun luokat voivat osallistua yhteisten aloitteiden laadintaan.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävät:

- johtaa ja koordinoi oppilaskunnan toimintaa

- pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden

lisäämistä heitä koskevissa asioissa

- ideoi käsiteltäviä asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille

kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle

- käsittelee oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita

- päättää oppilaskunnan varojen käytöstä

Veromäen koulu

Henkilöstötila p. 040 545 6714

Koulusihteeri - Jasmina Ben Hassine p. 043 827 0658 (ma-pe) jasmina.benhassine@vantaa.fi

Koulusihteeri - Susanna Heinström p. 0405729105 (ke-pe) susanna.heinstrom@vantaa.fi

Veromiehentie 2

PL 8513

01510 Vantaa

REHTORI: Joni Luuri,
p. 040 190 4977, joni.luuri(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI: Sari Nuorva,
p. 040 505 2750, sari.nuorva(a)vantaa.fi

VARAREHTORI: Sini Tarkiainen,
p. 050 304 0973, sini.tarkiainen(a)eduvantaa.fi

facebook instagram