TEPPO-opiskelu

MIKÄ TEPPO? (Työelämäpainotteinen perusopetus)

Syksystä 2018 alkaen Veromäen koulussa on tarjottu 8. ja 9. luokan oppilaille työelämäpainotteista opetusta, jossa nuoret saavat monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta.

Koulussamme tarjotaan ei-luokkamuotoista työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO) perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työpaikoilla opiskellaan pääsääntöisesti viidestä seitsemään viikkoa koko lukuvuoden aikana. Muun ajan oppilas opiskelee oman luokkansa kanssa koulussa oman lukujärjestyksensä mukaisesti. Oppilaiden työelämäpainotteista oppimista koulussa tukee TEPPO-oppilaanohjaaja.

Päähaku koulumme työelämäpainotteiseen opetukseen tapahtuu 7. ja 8. luokan keväisin. Hakea voi oman koulun oppilas, jos

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa tukea opintoihinsa TAI lisähaastetta opintoihinsa
  • oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen

Veromäen koulu

Henkilöstötila p. 040 545 6714

Koulusihteeri - Jasmina Ben Hassine p. 043 827 0658 (ma-pe) jasmina.benhassine@vantaa.fi

Koulusihteeri - Susanna Heinström p. 0405729105 (ke-pe) susanna.heinstrom@vantaa.fi

Veromiehentie 2

PL 8513

01510 Vantaa

REHTORI: Joni Luuri,
p. 040 190 4977, joni.luuri(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI: Sari Nuorva,
p. 040 505 2750, sari.nuorva(a)vantaa.fi

VARAREHTORI: Sini Tarkiainen,
p. 050 304 0973, sini.tarkiainen(a)eduvantaa.fi

facebook instagram