Oppilasarviointi

YLEISTÄ ARVIOINNISTA

Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin todistusten ja arvosanojen antamista. Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta ja osallistuu itse oman oppimisensa arviointiin.

Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelussa
  • tukea myönteisen minäkuvan rakentumista
  • kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa oppilaita ei rinnasteta toisiinsa vaan oppilaan osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä verrataan opetussuunnitelmassa tai oppilaan omassa opinto-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi Vantaalla oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia. Toinen väliarvioinneista toteutetaan arviointikeskusteluna opettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kesken ja toinen kirjallisesti.

ARVIOINTIKESKUSTELU - VÄLIARVIOINTI

Veromäen koulussa arviointikeskustelun ajankohta vaihtelee luokka-asteittain:

  • 1. luokat syys- marraskuun aikana
  • 2. luokat tammi- maaliskuun aikana
  • 3.- 6. luokat syys- marraskuun aikana
  • 7.- 9. luokat loka- helmikuun aikana

Opettaja sopii arviointikeskustelun tarkemmasta ajankohdasta huoltajien kanssa. Oppilaan itsearviointi on keskeinen osa arviointikeskustelua ja siinä käsitellään mm. laaja-alaisen osaamisen alueet. Erityisen tuen oppilaiden osalta arviointikeskustelu voidaan sisällyttää HOJKSin päivitykseen.

KIRJALLINEN VÄLIARVIOINTI

Kirjallinen väliarviointi annetaan syyslukukauden päättyessä ennen joululomaa. Kirjallisessa väliarvioinnissa käytetään sanallista arviointia vuosiluokilla 1 - 5 ja numeroarviointia vuosiluokilla 6 - 9. Vuosiluokilla 1 - 6 oppilaan arvioinnissa painottuvat kannustavuus ja ohjaavuus. Vuosiluokilla 7 – 9 arvioinnissa korostuu osaaminen suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin.

LUKUVUOSITODISTUS

Keväällä koulun päättyessä annetaan lukuvuositodistus, jossa arvioidaan koko lukuvuoden opintoja ja kaikkia oppiaineita.

POISSAOLO TODISTUSTENJAKOPÄIVÄNÄ

Jos oppilas ei ole koulussa todistusten jakopäivänä, todistuksen voi noutaa myöhemmin kansliasta. Koulu ei postita todistuksia kotiin, ellei oppilas ole toimittanut postimerkillä ja osoitteella varustettua kirjekuorta opettajalle.

Veromäen koulu

Henkilöstötila p. 040 545 6714

Koulusihteeri - Jasmina Ben Hassine p. 043 827 0658 (ma-pe) jasmina.benhassine@vantaa.fi

Koulusihteeri - Susanna Heinström p. 0405729105 (ke-pe) susanna.heinstrom@vantaa.fi

Veromiehentie 2

PL 8513

01510 Vantaa

REHTORI: Joni Luuri,
p. 040 190 4977, joni.luuri(a)vantaa.fi

APULAISREHTORI: Sari Nuorva,
p. 040 505 2750, sari.nuorva(a)vantaa.fi

VARAREHTORI: Sini Tarkiainen,
p. 050 304 0973, sini.tarkiainen(a)eduvantaa.fi

facebook instagram