Oppivelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita – tervetuloa kuulemaan uudistuksesta infotilaisuuteen

Tänä keväänä 9. luokalla olevia koskee uusi oppivelvollisuuslaki. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy,

  • kun nuori täyttää 18 vuotta

TAI

  • kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Uudistuksella pyritään siihen, että yhä useampi nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Laajennettu oppivelvollisuus ei koske nykyisiä toisen asteen opiskelijoita.

Tule kuulemaan oppivelvollisuuden laajenemisesta Vantaalla

Järjestämme oppivelvollisuuden laajenemisesta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden 3.2.2021 klo 17‒18 etäyhteydellä. Aiheesta ovat keskustelemassa kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki, ruotsinkielisten palvelujen johtaja Anders Vikström ja toisen asteen koulutuksen opetustoimen asiantuntija Eeva Ahtee.

Uusia oikeuksia ja velvollisuuksia opiskelijoille

Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo uusia velvoitteita nuorille ja huoltajille. Jatkossa perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. Peruskoulun päättävällä on käytännössä samat vaihtoehdot valita koulutus kuin aiemminkin, ja nuorella on oikeus hakea yhteishaussa toivomiinsa koulutuksiin.

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet sekä ylioppilaskirjoitukset. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Laajennettu oppivelvollisuus ei koske nykyisiä toisen asteen opiskelijoita, joten heidän opintonsa eivät muutu maksuttomiksi, vaan jatkuvat entiseen tapaan.

Vantaan työskentely

Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvää valmistelua tehdään Vantaalla parhaillaan, ja

esimerkiksi opiskelun maksuttomuuteen liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat vielä

myöhemmin. Vantaalla oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisuudesta vastaa toisen

asteen koulutuksen palvelualue.

Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:

https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

  • Julkaistu: 21.01.2021
  • Päivitetty: 27.01.2021