Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

Ammatillinen peruskoulutus kestää noin kolme vuotta. Tutkinto sisältää ammatillisia tutkinnonosia, yhteisiä tutkinnon osia ja työpaikalla oppimista. Opinnoissa etenet oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaan.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinnon suoritettuasi olet opiskelemasi alan ammattilainen: sinulla on perustiedot ja -taidot alallasi sekä erityisosaamista sen mukaan, mitä opintoja olet valinnut. Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Tutkintorakenne

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu

  • 145 osaamispistettä ammatillisia tutkinnonosia eli opiskeltavaan ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua.
  • 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnonosia: viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista

Tutkinnon osia voi valita myös muista ammatillisista perustutkinnoista, lukiosta, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista.

Näytöt

Arvioinnissa käytetään näyttöjä. Näytöt ovat työtilanteita, joissa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan pääasiassa työpaikalla todellisissa työtilanteissa.

Tukea opiskeluun

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma vastuuopettaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö. Vastuuopettaja vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Vastuuopettajat seuraavat opintojen edistymistä ja tukevat opinnoissa muun oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi. Tarvittaessa vastuuopettajat ovat yhteydessä huoltajiin.

Opiskelun tukena ovat myös opinto-ohjaajat, jotka ohjaavat opintojen valitsemisessa sekä työelämään ja jatko-opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi tukea opiskeluun antavat oppilaitoksessa erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.

Opiskelijat maksavat itse opiskelutarvikkeensa, työvälineensä, matkakulunsa sekä mahdolliset oppikirjansa. Kelan sivuilta tietoa opintotuesta ja koulumatkatuesta.

Kaksoistutkinto

Halutessasi voit suorittaa kaksoistutkinnon, johon kuuluu sekä ammatillinen tutkinto että ylioppilastutkinto. Kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat ammatilliseen tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi lukioaineita, joiden pohjalta osallistutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnon suorittamiseksi on ensin haettava yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

Vantaan ammattiopisto Variassa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto kaikilla opiskeltavilla aloilla. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Sotungin etälukion kanssa. Kaksoistutkinnosta kiinnostuneet hakevat yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Variaan hakiessa kiinnostus kaksoistutkinnon suorittamiseen ilmoitetaan hakuvaiheessa ja valinta tehdään ensimmäisten opintoviikkojen aikana.

Lue lisää kaksoistutkinnosta opintopolku.fi.