Vantaan lukiot

Tutustu Vantaan lukioihin:
Lumon lukio
Martinlaakson lukio
Sotungin lukio
Tikkurilan lukio
Vaskivuoren lukio
Helsinge gymnasium
Muut lukiovaihtoehdot Vantaalla

Lumon lukio – monien mahdollisuuksien lukio

LUMOn lukio on n. 600 opiskelijan yleislukio, joka opetuksessaan painottaa esittävää taidetta. Opiskelijoita otetaan lukioon vuosittain 186. Lumon lukion yleislinjalla voi opiskella monipuolisesti kaikkia valtakunnallisia lukion kursseja, joihin kuuluu usein retkiä, vierailukäyntejä sekä asiantuntijoiden luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä koululla että koulun ulkopuolella. Lukion taidepainotus ja hyvä tietotekninen varustus tarjoavat mahdollisuuksia teatteriopintojen lisäksi taideopintoihin, kuten valokuva- ja videotaiteeseen.

Opiskelijakunta toimii aktiivisesti järjestäen erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Lumon avarat ja modernit tilat tarjoavat viihtyisän ja innostavan oppimisympäristön. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä, joihin kuuluu paljon ulkopuolisten asiantuntijoiden tapaamisia ja vierailuja yrityksiin, näyttelyihin, museoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Koululla on erittäin hyvät sisäliikuntatilat: liigatason liikuntahalli, kuntosali, tanssisali ja painisali, jotka ovat opiskelijoiden käytössä. Koulun opiskelijoista kootaan koripallon ja salibandyn harrastajien joukkueita koulun ulkopuolisiin turnauksiin. LUMOn lukiolla on yhteistyötä monien lukioiden kanssa esim. Ruotsissa, Hollannissa ja Kiinassa. Koululla vierailee paljon ulkomaisia ryhmiä tutustumassa koulun erinomaisiin tiloihin ja koulussa annettavaan opetukseen. Lumossa voi opiskella englannin, ruotsin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan lisäksi myös japania.

Lumossa on runsaasti taideopintoja. Teatterissa ja tanssissa on omat opettajansa ja runsaasti kursseja valittavana. Kuvataiteen opinnot ulottuvat perinteisistä tekniikoista uusimpiin digitaalisiin taiteen muotoihin, muun muassa elokuvan tekoon green screeniä käyttäen. Musiikissa soittokurssien lisäksi on äänitykseen ja studiotyöskentelyyn liittyviä kursseja.

Linjat: Yleislinja
Lukion painotukset: (painotusten mukaisille kursseille hakeudutaan lukio-opintojen aikana) Taide- ja taitoaineet (teatteri, tanssi, kuvataide ja musiikki).

Urpiaisentie 14, 01450

lumonlukio.fi
facebook.com/lumonlukio
instagram.com/lumon_lukio


Martinlaakson lukio - tiedettä ja taidetta

Martsari on hyvätasoinen yleis- ja luonnontiedelukio, joka on tunnettu hyvästä hengestään ja aktiivisista opiskelijoistaan. Laajan kurssivalikoiman ansioista opiskelijamme voivat laatia erittäin monipuolisen opiskeluohjelman eri oppiaineista. Tarjolla on myös useita oppiainerajoja ylittäviä kursseja, kuten ihmissuhdetaitokurssit, lääketieteellinen biokemia ja geofysiikka. Kursseilla tehdään yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Martsarissa voi kansainvälistyä lyhyillä kulttuurimatkoilla tai pidemmissä vaihto-ohjelmissa. Viime vuosina vierailuja on tehty esimerkiksi Saksaan, Ranskaan ja aina Tansaniaan saakka.

Lukiossa panostetaan luonnontieteellisiin ja matemaattisiin aineisiin eli luma-aineisiin. Kurssitarjonnastamme löydät valtakunnallisesti tarjottavien kurssien lisäksi paljon näiden alojen erikoiskursseja, joista suurin osa on tarjolla kaikille opiskelijoille. Lukion matematiikan opetus on valtakunnallisesti palkittua. Luonnontiedelinjalle haetaan peruskoulun päättötodistuksen matematiikan ja muiden luma-aineiden (fy, ke, bi ja ge) keskiarvon perusteella.

Luma-aineiden lisäksi voit keskittyä opinnoissasi vaikkapa kieliin, reaali- tai taito- ja taideaineisiin. Draama- ja teatteriopetus on painopistealueemme, jolla on pitkät perinteet. Suosituilla kursseilla voi halutessaan edetä itseilmaisun ja esiintymistaitojen vahvistamisesta aina vaativampiin teatterirooleihin, jotka kehittävät esiintymistaitoja esimerkiksi työelämää ajatellen. Opintojen aikana opiskelija voi tutustua myös bisnesmaailmaan samassa rakennuksessa toimivan MERCURIA kauppaoppilaitoksen kursseilla.

Linjat: (linjoille haetaan yhteishaussa)
Yleislinja
Draamalinja
Luonnontiedelukio

Lukion painotukset: (painotusten mukaisille kursseille hakeudutaan lukio-opintojen aikana)
Luonnontieteet ja matemaattiset aineet.
Draama ja teatteri.

Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa

martinlaaksonlukio.fi
facebook.com/Martsari
instagram.com/martsarinlukio


Sotungin lukio - Tietoa, tunnetta ja toimintaa!

Kunnioitus, yhteishenki ja huumori ovat lukiomme peruskiviä. Sotungin lukion ja etälukion yhteinen kurssitarjonta mahdollistavat mielekkään ja järkevän kokonaisuuden. Sotungin lukion vahvoja osaamisalueita ovat liikunta ja urheiluvalmennus, kansainvälisyys ja virtuaalinen etälukio-opetus. S‍otungin lukiossa voit opiskella monipuolisesti ja tavoitteellisesti: voit painottaa opintojasi matemaattis-luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden näkökulmasta. Taito- ja taideaineet (kuvataide, musiikki ja liikunta) rytmittävät opintojasi toiminnallisesti. Sotungin lukiossa voi hakea yleislinjan lisäksi urheilulinjalle. Urheilu- ja liikuntamyönteisessä ilmapiirissä kehityt lajissasi ja etenet opinnoissasi suunnitelmallisesti. Kaikkien lajien urheilijat saavat ammattivalmentajien ohjausta. Oma valmennusryhmä on jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssä, koripallossa, yleisurheilussa, uinnissa ja hiihdossa. Muiden lajien yleisryhmässä harjoitellaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti kunkin lajin vaatimuksien mukaan. Harjoitteluolosuhteet ovat Sotungin lukiossa erinomaiset.

Linjat: (linjoille haetaan yhteishaussa)
Yleislinja
Urheilulinja

Lukion painotukset: (painotusten mukaisille kursseille hakeudutaan lukio-opintojen aikana)
Liikunta ja urheiluvalmennus, kansainvälisyyden taidot, virtuaalinen etälukio.

Sotungintie 19, 01200 Vantaa
sotunginlukio.fi

facebook.com/sotunki
instagram.com/sotunginlukio1
twitter.com/sotunginlukio


Tikkurilan lukio

Tilu on eräs Suomen suurimmista päivälukioista ja aine- ja kurssivalikoimamme on takuuvarmasti yksi Suomen laajimmista! Opiskelija voi valikoida omat painotuksensa. Musiikin ja liikunnan harrastajat voivat hakeutua musiikki- tai liikuntapainotteiseen ryhmään. Matemaattisesti lahjakkaat opiskelijat voivat hakeutua matematiikkaluokalle. Tilussa on poikkeukselliset mahdollisuudet perehtyä elokuvan ja viestinnän maailmaan. Lukiossamme on välitön, positiivinen tunnelma. Vaikka Tilu on suuri lukio, opiskelijat eivät eksy, koska kaikki koulun aikuiset rehtoreista lähtien pitävät opiskelijoista hyvää huolta.

Tilussa toimii myös IB-lukio. Diploma Programme on kaksivuotinen englanninkielinen tutkinto, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden myös ulkomailla. IB:tä edeltää yksivuotinen ”preparatory year”, jonka aikana opiskellaan IB-aineiden peruskursseja englanniksi.

Linjat: (linjoille haetaan yhteishaussa)
Yleislinja
IB-lukio

Lukion painotukset: (painotusten mukaisille kursseille hakeudutaan lukio-opintojen aikana)
Viestintä, elokuva, musiikki, liikunta sekä matematiikka.

Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa

tikkurilanlukio.fi
instagram.com/tikkurilanlukio


Vaskivuoren lukio

Vaskivuoren lukio on monipuolinen yleis- ja erikoislukio, johon on helppo tulla mistä vain, koska lukio sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Laajan opintotarjonnan ansiosta opintoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan ja tehdä oma henkilökohtaisen opintosuunnitelma. Yleislukiossa voi opiskella painotetusti luonnontiedeaineita, mm. tähtitiedettä ja matemaattista fysiikkaa tai valita laajasta kielitarjonnasta myös harvinaisempia kieliä, mm. kiinaa, latinaa, italiaa ja japania. Kuvataiteesta kiinnostuneille on valittavana 16 erilaista opintojaksoa ja liikunnallisille opiskelijoille 14 erisisältöistä liikunnan opintojaksoa. Kilpaurheilijoille pyritään järjestämään urheiluvalmennusta, mm jääkiekossa, jalkapallossa, salibandyssä ja kestävyyslajeissa mm. uinnissa. Matematiikassa ja fysiikassa voi valita myös korkeakouluihin valmentavia opintojaksoja. Musiikki- ja tanssilukion ansiosta Vaskivuoressa järjestetään runsaasti tapahtumia kuten teatteriesityksiä, konsertteja, Vaskiklubeja ja kansainvälisiä projekteja ja matkoja. Kansainvälinen toiminta on aktiivista myös yleislukion puolella. Vaskivuoren lukion medialinjalla pääset mukaan oikeaan uutisointiin. Kanavina ovat televisio-, radio- ja lehtityö sekä sosiaalinen media. Radio- ja tv-studiomme ovat ammattitasoa ja pääset mukaan tekemään radiolähetystä valtakunnan verkkoon. Vaskivuoressa opiskelijat järjestävät vuosittain suuren multimediatapahtuma Lamerfestin. Musiikkilukiossa on laaja tarjonta musiikin kursseja alan parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Pääset mukaan musikaaleihin, bändeihin, kuoroihin, orkestereihin ja äänitekniikan opintoihin, myös yleislukiolaisena. Soittimet ja laitteet ovat huipputasoa: opiskelijoiden käytettävissä on mm. äänitysstudio. Vaskivuoresta ovat ponnistaneet monet tunnetut artistit, bändit ja tv-kasvot. Tanssilukion tanssinopetuksessa korostuvat yksilöllisyys ja yhdessä tekeminen. Lajeina ovat nyky- ja jazztanssi, kursseja on myös improvisaatiossa, steetissä ja koreografioinnissa.

Linjat: (linjoille haetaan yhteishaussa)
Yleislinja
Medialinja
Musiikki- ja tanssilukio

Lukion painotukset: (painotusten mukaisille kursseille hakeudutaan lukio-opintojen aikana)
Matematiikka ja luonnontieteet, tietotekniikka, vieraat kielet, kuvataide, liikunta, teatteri.

Virtatie 4, 01600 Vantaa

vaskivuorenlukio.fi
facebook.com/vaskivuorenlukio
instagram.com/vaskivuori


Helsinge gymnasium - Modernt och globalt Dagsgymnasium

I Helsinge gymnasium hittar du både det lilla trygga och de stora möjligheterna. Vår goda gemenskap bygger på öppen kommunikation och att du får utvecklas utgående från just dina styrkor och utmaningar. Du som vill rikta in dig på något speciellt kan dra nytta av vår mångsidiga språkundervisning (franska, spanska, tyska, kinesiska) och delta i internationella projekt eller välja en av Helsinge gymnasiums tre profileringar. Global profil är för dig som är intresserad av att se på fenomen ur bredare perspektiv - både samhälleliga, politiska, ekonomiska, ekologiska och kulturella frågor. Du som är intresserad av företagsamhet kan läsa 6 studieavsnitt hos oss och efter ett extra studieår uppnå tilläggsexamen till merkonom. Om du tränar på landslags- eller FM-nivå kan du i vår sportprofil avlägga gymnasiestudier med mindre närvaro och mer självstudier, och dina träningar kan tillgodoräknas som studiepoäng. Förutom dessa tre profileringar kan du avlägga ca 40 nätkurser inom vårt nätkurssamarbete www.gnetkurser.com. Hos oss uppnår du resultat, det visar FNB:s gymnasieranking där man beaktar både ankomstmedeltal och studentresultat.

Tyngdpunktsområden:
Global profil, företagsamhetprofil, sportprofil

Övitsbölevägen 3, 01510

helsingegymnasium.fi
facebook.com/HelsingeGymnasium
instagram.com/hegyofficial


Muut lukiovaihtoehdot Vantaalla

Lisäksi Vantaan kaupungin aikuislukioissa on mahdollisuus opiskella lukio-opinnot ammattiopintojen ohessa kaksoistutkintona tai iltaopiskeluna Vantaan aikuislukiossa tai etäopiskeluna Sotungin etälukiossa.

Nuorille tarkoitettuja koulutusvaihtoehtoja löytyy Vantaalta myös muiden koulutuksen järjestäjien tarjoamana esimerkiksi Vantaan Steinerkoulun lukiossa.