Oppivelvollisuuden laajentuminen

Tänä keväänä 9. luokalla olevia koskee uusi oppivelvollisuuslaki. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy,

  • kun nuori täyttää 18 vuotta

TAI


  • kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Uudistuksella pyritään siihen, että yhä useampi nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Laajennettu oppivelvollisuus ei koske nykyisiä toisen asteen opiskelijoita.

Uusia oikeuksia ja velvollisuuksia opiskelijoille

Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo uusia velvoitteita nuorille ja huoltajille. Jatkossa perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. Peruskoulun päättävällä on käytännössä samat vaihtoehdot valita koulutus kuin aiemminkin, ja nuorella on oikeus hakea yhteishaussa toivomiinsa koulutuksiin.

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet sekä ylioppilaskirjoitukset. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Laajennettu oppivelvollisuus ei koske nykyisiä toisen asteen opiskelijoita, joten heidän opintonsa eivät muutu maksuttomiksi, vaan jatkuvat entiseen tapaan.

Vantaan työskentely

Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvää valmistelua tehdään Vantaalla parhaillaan. Vantaalla perusopetuksen jälkeiset opinnot aloittavat opiskelijat saavat lisätietoa oppivelvollisuuden laajenemisesta omasta tulevasta oppilaitoksesta. Vantaalla oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisuudesta vastaa toisen asteen koulutuksen palvelualue.

Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

Järjestimme oppivelvollisuuden laajenemisesta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden. Voit tutustua infotilaisuuden dioihin (pdf).