Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin on 23.2.-7.4.2021. Huom! Hakuaikaa on pidennetty opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

Voit osallistua yhteishakuun, jos

  • olet suorittanut peruskoulun
  • sinulla ei vielä ole ylioppilas- tai ammattitutkintoa.

Lukiokoulutus on yleissivistävää ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Vantaan lukioiden erityislinjoilla voit erikoistua opinnoissasi urheiluun, teatteriin, draamaan, luonnontieteisiin, mediaan tai musiikkiin ja tanssiin. Voit suorittaa myös englanninkielisen IB Diploma Programme -tutkinnon.

Ammatilliset opinnot tähtäävät oikeaan ammattiin ja työpaikkaan, joten yhteys työelämään on mukana opinnoissa koko ajan. Opiskelumahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa ovat laajat ja monipuoliset. Vantaan ammattiopisto Variassa on tarjolla 17 eri ammatillista tutkintoa neljässä eri toimipisteessä.