Lukioiden valintaperusteet

Lukioon opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, järjestys määräytyy ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sitten päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvon mukaan.

Lukuaineiden keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista:

  • äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
  • uskonto tai elämänkatsomustieto
  • historia ja yhteiskuntaoppi
  • matematiikka, fysiikka ja kemia
  • biologia, terveystieto ja maantiede

Vantaalla suomenkieliseen lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan.

Yhteishaussa Vantaan suomenkielisten päivälukioiden yleislinjoille valittujen alimmat lukuaineiden keskiarvot
2017 2018 2019 2020 2021
Lumon lukio 7,42 7,38 7,58 7,58 7,08
Martinlaakson lukio 8,00 7,92 8,08 8,17 8,50
Sotungin lukio 8,25 7,92 8,33 8,25 8,17
Tikkurilan lukio 8,00 8,17 8,25 8,25 8,08
Vaskivuoren lukio 8,08 8.08 8,25 8,25 7,92

Pääsykokeet ja ennakkotehtävät erityislinjoille

Vantaan lukioissa on myös erityislinjoja, joilla opinnot painottuvat linjasta riippuen esimerkiksi luonnontieteisiin, teatteriin tai mediaan. Erityislinjoille hakemiseen saattaa sisältyä ennakkotehtäviä, haastatteluja tai pääsykokeita. Haettavan linjan hakuohjeet löytyvät lukion sivuilta. Opiskelijat valitaan yhteispistemäärän mukaan, joka muodostuu mahdollisten ennakkotehtävien tai pääsykokeiden sekä päättötodistuksen arvosanojen perusteella.

Vantaan lukioiden erityislinjat:

Draamalinja, Martinlaakson lukio
Luonnontiedelinja, Martinlaakson lukio
Urheilulinja, Sotungin lukio
IB-lukio, Tikkurilan lukio
Medialinja, Vaskivuoren lukio
Musiikkilukio ja tanssilukio, Vaskivuoren lukio

Tutustu tarkemmin lukioiden valintaperusteisiin oppilaitosten sivuilla ja opintopolku.fi-sivustolla.