Artikkeli

Vantaan kaupungin strategiset painopisteet 2018–2021

V‍antaan kaupungin strategiassa valtuustokaudelle 2018–2021 on asetettu tavoitteet kaupungin elinvoiman ja vetovoiman lisäämiseen. Osana tätä strategista kärkeä on laadittu tavoite yrittäjyyskasvatuksen suunnitelman laatimisesta ja sen...

Lue Lisää

Artikkeli

Vantaan yrittäjyyskasvatuspolku

Vantaan yrittäjyyskasvatuspolun tavoite on tarjota eri kouluasteiden oppilaille mahdollisuus tutustua työelämään, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Tavoitteena on oppilaan itsetuntemuksen kehittäminen, vahvuuksien löytäminen ja yritteliäisyyteen...

Lue Lisää

Artikkeli

Yritysyhteistyö

‍Koulujen ja oppilaitosten yritysyhteistyöllä edistetään oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä annetaan aitoja kokemuksia työelämästä ja yrittäjyydestä. Yhteistyö voi olla esimerkiksi oppijoiden ja/tai koulun/oppilaitoksen...

Lue Lisää

Artikkeli

Yrittäjyyskasvatus Vantaalla

Vantaalla on laadittu vuoden 2018 aikana yrittäjyyskasvatussuunnitelma ja siihen liittyvä yrittäjyyskasvatuksen polku yhteistyössä sivistystoimen ja elinkeinopalvelujen kanssa. Vantaalla toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on...

Lue Lisää